wz
ZPĚT CZ DE EN

Motorové vozy ČD 854 014-8 "Alenka" + 854 029-6 "Kristýnka",
řídící vozy ČD 954 001-4 Bfbrdtn a ČD 954 201-0 ABfbrdtn
a vlečný vůz ČD 054 240-7 Bdtn
 
FREEWARE!
 
 
30cm / 80cmTrainBrakesControllerMaxSystemPressure ( 73 )MSTS Bin   LODs   
Sound: ZVUKYCabView: KABINY   DVEŘE    
854: 17229 / 16927 polys + 954: 17479 / 17185 polys + 054: 12278 polys polys 854: 7,50 / 7,45 kujus + 954: 9,75 / 9,46 kujus + 054: 4,51 kujus kujus
 
 
Instalace
Spustíme instalátor a postupujeme podle instrukcí instalátoru.
 
 
Doporučuji si přečíst readme.pdf, který je přiložen v archivu / instalátoru.
 
 
Starý adresář pro jistotu smažte a pak teprve spusťte instalaci tohoto setu.
 
Modely prodělaly redukci polys. Polys byly redukovány pouze u modelů pro MSTS BIN.
 
 
 
Přeji hezkou zábavu a mnoho kilometrů bez nehod.
 
 
Mé poděkování patří Pavlovi Šturmovi (paolo3), Jackovi, Ppoollllovi, Pikkovi za konzultace při vývoji modelů do MsTS.
 
 
 
Licenční podmínky
- Archiv je FREEWARE!
 
- STAŽENÍM ARCHIVU SE ZAVAZUJETE K DODRŽOVÁNÍ LICENČNÍCH PODMÍNEK!!!!
 
- Archiv ani žádný jiný soubor v archivu / instalátoru NESMÍ BÝT UPRAVEN BEZ SOUHLASU AUTORA
 
- Archiv ani žádný jiný soubor v archivu / instalátoru NESMÍ BÝT PŘEJMENOVÁN A TAKTO POUŽIT VE VEŘEJNÉ AKTIVITĚ!!!
 
- Archiv ani žádný jiný soubor v archivu / instalátoru NESMÍ BÝT UPRAVEN A V TAKOVÉ UPRAVENÉ PODOBĚ DÁLE ŠÍŘEN BEZ SOUHLASU AUTORA - ani za argumentace jednotného trainsetu!!!!
 
- Archiv ani žádný jiný soubor v archivu / instalátoru NESMÍ BÝT UPRAVEN A V TAKOVÉ UPRAVENÉ PODOBĚ DÁLE ŠÍŘEN!!!
 
- Archiv ani žádný jiný soubor v archivu / instalátoru NESMÍ BÝT POUŽIT V ŽÁDNÉM KOMERČNÍM PROJEKTU (či jiném projektu, který je nabízen ostatním subjektům za nenulovou finanční částku) BEZ SOUHLASU AUTORA!!!
 
- Archiv ani žádný jiný soubor v archivu / instalátoru NESMÍ BÝT DÁLE ŠÍŘEN BEZ SOUHLASU AUTORA!!!
 
- Archiv ani žádný jiný soubor v archivu / instalátoru NESMÍ BÝT DÁLE ŠÍŘEN BEZ SOUBORU (README.PDF)!!!
 
- Archiv ani žádný jiný soubor v archivu / instalátoru NESMÍ BÝT UPRAVEN A V TAKOVÉ UPRAVENÉ PODOBĚ DÁLE ŠÍŘEN ZA NENULOVOU FINANČNÍ ČÁSTKU!!!
 
- Autor neručí za ztrátu dat, poruchy hardwaru, softwaru a duševního zdraví při používání tohoto produktu.
 
 
DOWNLOAD
MODELY VOZŮ - balíček 1
19,79 MB   25.04.2011
MODELY VOZŮ - balíček 2
15,50 MB   25.04.2011
CHOVÁNÍ VOZŮ
0,55 MB   18.10.2012
 
 
Pro správnu funkci modelů je potřeba stáhnout oba balíčky s modely!
 
Kabina / Cabview
 
Zvuky / Sound
 
 
Pro správnou funkčnost modelu je nutné mít vypnuté stíny v MSTS.
 
Model je určen pouze pro pokročilé uživatele MSTS.
 
 
Možné řazení vlaků s řadami 854, 054, 954
 
a dále tyto soupravy mohou být různě zdvojovány nebo vůči sobě kombinovány
 
 
obrázky zapůjčeny z webu http://www.854foto.net